El Pot Petit

Política de privacitat

1. Protecció de dades de caràcter personal

Als efectes de les disposicions de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la companyia el POT PETIT, representada per Na Helena Bagué Vilà, proveïda de D.N.I. 40.443.274-M, (a partir d’ara, el POT PETIT) informa als usuaris de la pàgina web que la companyia tracta les dades de caràcter personal dels usuaris que sol·liciten productes i serveis des de la web, així com les d’aquells interessats en rebre la Newsletter de www.potpetit.com, mitjançant un fitxer automatitzat inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Aquest fitxer, responsabilitat de Helena Bagué Vilà té com a finalitat tramitar les peticions d’adquisició dels productes oferts a la pàgina així com la informació al usuaris interessats de la cartellera d’espectacles de la companyia.

2. Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició.

Els interessats, d’acord amb el disposat a la normativa aplicable, podran exercir els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a el POT PETIT, C. Calsiners, nº 21, 17486-Castelló d’Empúries (Girona) o bé remetent un correu electrònic a potpetit@potpetit.com. En els dos casos, serà precís adjuntar una fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o documentació anàloga que acrediti la seva identitat.

3. Tractament de les dades rebudes

El POT PETIT pot rebre comunicacions via email o per correu postal que contingui dades de caràcter personal. En aquests casos, la companyia es compromet al compliment de la seva obligació de secret, de custodia i de destrucció, adoptant les mesures de seguretat que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, per a evitar la seva pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, el POT PETIT, procedirà a cancel·lar, suprimir i bloquejar les dades quan resultin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser pertinents i necessaris per la seva finalitat.

 4. Enllaços externs

S’adverteix a l’usuari que la present pàgina web pot mostrar enllaços a diferents portals aliens a el POT PETIT. En aquests casos, l’empresa no es responsabilitza del possible tractament de dades que puguin realitzar en aquelles pàgines webs.

 5. Enviament de comunicacions comercials

Per a que es pugui efectuar l’enviament de comunicacions comercials l’usuari haurà d’acceptar de forma lliure, expressa i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del responsable del fitxer. Per això, l’usuari que ho desitgi marcarà una casella habilitada a l’efecte a la casella de subscripcions habilitada a la pàgina web i autoritzarà al prestador del servei a realitzar les següents funcions:

  1. Remetre el butlletí de noticies o Newsletter de la pàgina web
  2. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, SMS o via App. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

L’usuari podrà oposar-se en qualsevol moment a la remissió de les comunicacions comercials mitjançant la remissió d’un correu electrònic a potpetit@potpetit.com o bé seguint les instruccions que s’indicaran a cada comunicació remesa a l’usuari.

Acceptar Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies que permeten optimitzar la visita a la pàgina web i cookies de tercers per a poder rebre informació de l’ús que fan els usuaris de la pàgina. Vostè pot permetre el seu ús, rebutjar-ho o canviar la configuració quan ho desitgi. En cas de seguir navegant, es considerarà que accepta l’ús. Més informació: Política de cookies.

0

Cistella de la compra